Mediation

wordt ook wel conflict-bemiddeling genoemd. Het is een alternatieve vorm van conflictoplossing, waarbij een onafhankelijke, neutrale derde, partijen ondersteunt bij het herstellen van de communicatie, zodat onderhandelen weer mogelijk wordt. De  belangrijkste aspecten van mediation zijn: Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Beide partijen stemmen vrijwillig in met een mediation-traject. Om tot een passend resultaat te komen, breng ik u verder als procesbegeleider. Het gaat erom dat ik als mediator u en de wederpartij stimuleer om de emoties onder het conflict boven tafel te brengen. Nadat partijen die gevoelens wederzijds begrijpen en erkennen kan de communicatie tussen hen weer op gang komen. U komt vervolgens in een actief en creatief proces o.l.v. mij als mediatior, zélf tot oplossingen. 

Neutraal en onafhankelijk

De voordelen van mediation zijn: Snel en flexibel

  • Relatiebehoud
  • Voordeliger dan rechtspraak
  • Maatwerk
  • Win-win situatie, want de oplossing komt van partijen zelf
  • Rechtsgebieden: arbeidsrecht, kerkrecht, buren- en buurtgeschillen, familiezaken. 

Kerkrecht:  Geloven in mediation
Vanuit mijn eigen christelijke achtergrond, arbeidsrechtelijke en kerkrechtelijke ervaring ben ik ervan overtuigd dat mediation een veel betere manier is om een conflict op te lossen, dan via de kerkelijke oordelende instanties of via de rechter. De maatwerkoplossing volgt snel. Relaties worden hersteld en blijven behouden. Het leidt vaak tot een win-win situatie. Hoe eerder mediation
ingezet wordt, hoe groter de kans op succes.
Herstel van communicatie en relaties tussen enerzijds kerkenraden en anderzijds predikanten, kerkmusici, kosters en pastorale medewerkers is van grote waarde. Dat vergt een zorgvuldig bemiddelingsproces dat ik goed kan begeleiden. Maar ook tussen of binnen christelijke organisaties kunnen zich conflicten voordoen die zich prima
via mediation laten oplossen. Andere voordelen zijn: herstel van de communicatie, geen gezichtsverlies, maar juist behoud van de relatie. Dat heeft in breder
verband ook een positieve uitstraling. Het mediationproces is verder relatief snel en
daardoor blijven de kosten doorgaans ook
beperkt. Zo bent u samen met mij in staat het geschil
op praktische en principiële (christelijke) wijze aan te pakken en op te lossen. Van harte nodig ik u uit om contact met mij op te nemen..

Juridisch Advies

Indien u eenzijdig arbeidsrechtelijk advies wenst over uw arbeidssituatie dan kunt u daarvoor ook bij mij terecht. Hierbij moet u denken aan juridisch advies over dreigend ontslag, functioneringsvraagstukken, problemen rond arbeidsongeschiktheid en re-integratie. 

 

 

 

Samen naar een oplossing