Kerkmediation

KerkrechtVanuit mijn eigen christelijke achtergrond ben ik ervan overtuigd dat kerkmediation, bemiddeling, een veel betere manier is om een conflict op te lossen, dan via de kerkelijke oordelende instanties of de rechter.  De maatwerkoplossing volgt snel. Relaties worden hersteld en blijven behouden. Mediation leidt vaak tot een win-win situatie. Hoe eerder mediation ingezet wordt, hoe groter de kans op succes.

Jarenlange ervaring in kerkmediation

In mijn jarenlange ervaring met kerkrechtzaken zie ik een rode draad dat er veel aandacht is voor de juridische procedure. Dat geeft een indruk van rechtvaardigheid en zorgvuldigheid. Tegelijk heb ik van dichtbij meegemaakt dat de predikant of kerkelijk werker door een langdurig en vastzittend geschil sociaal gezien over de bodem van het bestaan gaat en dat voor langere tijd. Het is immers niet slechts een baan maar vooral een roeping. Losmaking, ontheffing uit het ambt, ontslag en andere maatregelen worden pas na een langdurig traject van kracht. Het individuele leed voor de persoon in kwestie met zijn of haar gezinsleden is dan reeds een onherstelbaar feit. In medische termen: operatie geslaagd, patiënt overleden.

Hieronder staat een voorbeeld van kerkmediation

Een predikant en zijn gemeente kunnen in een vroegtijdig stadium hun conflict voor mediation aanmelden. Van belang is om de emoties en irritaties te benoemen, zodat de achterliggende redenen van het conflict duidelijk worden. Vaak moeten ook negatieve patronen en handelswijzen doorbroken worden. Dat is niet altijd makkelijk. Maar met het oog op het doel, te weten een passende oplossing, is dat doorbreken van patronen wel een nuttige investering. Als de communicatie daarna voorzichtig weer op gang komt, kunnen partijen bezien of zij op dezelfde voet of op aangepaste wijze met elkaar verder gaan. Belangrijk is om heldere en meetbare afspraken te maken voor de toekomst. Het kan ook zijn dat partijen besluiten om niet met elkaar verder te gaan maar op waardige en niet beschadigende wijze afscheid te nemen. Omdat het proces van mediation relatief kort duurt en partijen zelf met een maatwerkoplossing komen, is dit proces niet of veel minder beschadigend voor de predikant en de familie.

Mijn kerkrechtelijke kennis en jarenlange ervaring in het voeren van procedures in het kerkrecht leiden ertoe dat ik op passende wijze met partijen in gesprek kan gaan; bij voorkeur in een veel eerder stadium. Herstel van communicatie en relaties tussen enerzijds kerkenraden en anderzijds predikanten, kerkmusici, kosters en pastorale medewerkers is van grote waarde. Dat vergt een zorgvuldig bemiddelingsproces dat ik goed kan begeleiden. Maar ook tussen of binnen christelijke organisaties kunnen zich conflicten voordoen die zich prima via mediation laten oplossen.

Tijdige inzet van mediation in kerkelijke conflicten of in geschillen tussen of binnen christelijke organisaties leidt vaak tot maatwerk: herstel van de communicatie, geen gezichtsverlies, maar juist behoud van de relatie. Dat heeft in breder verband ook een positieve uitstraling. Het mediationproces is verder relatief snel en daardoor blijven de kosten doorgaans ook beperkt.

Zo ben je, samen met mij, in staat het geschil op praktische en principiële (christelijke) wijze aan te pakken en op te lossen. Van harte nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Je kunt mijn gegevens vinden door op de button hieronder te klikken:

Mediator Van de Loo is interessant voor bedrijven en personen uit de plaatsen Arnhem, Amersfoort, Nijmegen, Veenendaal, Ede, Wageningen, Oosterbeek,  Barneveld, Rhenen, Opheusden, Kesteren, Tiel en omgeving.